Strona główna

Kierownik

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
ul. Banacha 1 a, Blok „D” (VI p.), tel.: +48 (22) 599 26 58, faks: +48 (22) 599 16 58

Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii składa się z trzech oddziałów:

 • Oddziału Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – dysponującego 54 łóżkami;
 • Oddziału Dializ Otrzewnowych – posiadającego część ambulatoryjną z Pracownią Badań Klirensów Otrzewnowych oraz 6 łóżek, przeznaczonych dla chorych leczonych Ciągłą Ambulatoryjną Dializą Otrzewnową (CADO) i Automatyczną Dializą Otrzewnową (ADO);
 • Działającego całodobowo Oddziału Dializ Pozaustrojowych  -  z 16 stanowiskami do hemodializy i jednym stanowiskiem wyjazdowym.

Stosowane zabiegi, metody diagnostyczne i terapeutyczne:

W Oddziale Dializ Pozaustrojowych:

 • zabiegi hemodializy w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek (wykonujemy dializy gościnne)
 • zabiegi hemodializy w zatruciach
 • zabiegi izolowanej ultrafiltracji 
 • zabiegi hemodiafiltracji

W Oddziale Dializ Otrzewnowych prowadzone są:

 • program dializ otrzewnowych obejmujący ok. 50 chorych
 • przeddializacyjny program edukacyjny (PEP), obejmujący szkolenie pacjentów i ich rodzin w zakresie przygotowania do leczenia nerkozastępczego.

W oddziale klinicznym:

 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii
 • leczenie kolagenoz, ze szczególnym uwzględnieniem tocznia trzewnego układowego, ziarniniakowatości Wegnera i innych zapaleń naczyń.
 • diagnostyka i leczenie różnych zaburzeń kostnych, w tym pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc, osteodystrofii nerkowej oraz pierwotnej i wtórnej osteoporozy
 • leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
 • leczenie zespołu wątrobowo-nerkowego

Pracownie i zakłady:

 • Pracownia biopsji nerki
 • Pracownia densytometrii (prowadzona razem z Zakładem Radiologii AM)

Badania naukowe:

Wiodące tematy badawcze prowadzone przez klinikę to:

 1. zaburzenia gospodarki mineralnej i metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek
 2. optymalizacja zmian dystrybucji płynów ustrojowych i ich zawartości w zapobieganiu ostrym powikłaniom hemodializy
 3. zaburzenia w zakresie hormonów płciowych u kobiet ze schyłkową niewydolnością nerek
 4. diagnostyka i leczenie zaburzeń czynności tarczycy w przewlekłej niewydolności nerek
 5. nowe techniki dializacyjne
 6. patogeneza i zapobieganie progresji choroby sercowo-naczyniowej w przewlekłej niewydolności nerek
 7. badania nad tworzeniem programu edukacji przeddializacyjnej

Główne osiągnięcia kliniki:

 • otworzenie nowoczesnego Ośrodka Dializ Otrzewnowych
 • modernizacja i powiększenie Ośrodka Dializ Pozaustrojowych, ze stworzeniem tzw. stanowiska wyjazdowego
 • wprowadzenie corocznych wiosennych ogólnopolskich sympozjów naukowo-szkoleniowych pt. Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
 • wprowadzenie corocznych zimowych konferencji szkoleniowych pt. Mazowiecka Szkoła Interny