Strona główna

KIEROWNIK KLINIKI

Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
ul. Banacha 1 a, tel.: 22 599 26 58, faks: 22 599 16 58; 
nefrologia@wum.edu.pl

Przebieg pracy zawodowej

1970-76 studia na I Wydziale Lekarskim WUM

1976-1999 asystent, adiunkt Kliniki

1999 prof. nadzwyczajny WUM

2016 prof. zwyczajny WUM

Od 2004 kierownik Kliniki

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, nefrologia

Działalność naukowa

Doktorat:  „Leczenie uderzeniowymi dawkami sterydów chorych z ostrą fazą nefropatii   

toczniowej przebiegającej z niewydolnością nerek” - 1989

Habilitacja „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc w mocznicy za pomocą kalcytoniny i metabolitów witaminy D” – 1993

Tytuł: profesora nauk medycznych - 2004

Publikacje 205; IF (z pełnych publikacji) 93.681; Punktacja MNiSW 1639;  Cytowania wg 

Scopus 283, wg Google Scholar 531; IH wg Scopus 8, wg Google Scholar 11

Promotorstwo doktoratów - 11

Udział w projektach badawczych KBN/NCN

1.    Projekt KBN: “Substytucyjne leczenie estrogenami kobiet dializowanych z powodu przewlekłej mocznicy”. Zakończony w roku 1997 (kierownik projektu).

2.    Projekt KBN “Ocena mineralizacji żuchwy w rozwoju człowieka oraz w patologii u pacjentów po przeszczepieniu nerki pobranej ze zwłok”. Zakończony w roku 2002 (współwykonawca).

3.    Projekt badawczy KBN: “Ocena antymiażdżycowego wpływu farmakologicznych dawek alfa-tokoferolu u chorych dializowanych”. Zakończony w 2004 roku (kierownik projektu).

4.    Projekt Opus NCN:  „Monitory analityczne do biomedycznej kontroli i oceny terapii hemodializacyjnej”. Zakończony w 2014 roku (główny wykonawca). 

Działalność w towarzystwach naukowych i radach naukowych czasopism:

Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, American Society of Nephrology, International Society for Peritoneal Dialysis (członek zarządu 2009-2016), European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association.

Członek Rad Naukowych: Nefrologii i Dializoterapii Polskiej, Sepsis, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego.

Redaktor naczelny „Terapii” – od 2016 roku